Ένα πρόγραμμα :

τρεις κατευθύνσεις:
Παιδιά και έφηβοι - Γονείς - Εκπαιδευτικοί
Δημιουργία ανοιχτού κλίματος επικοινωνίας και περιβάλλοντος χαμηλού κινδύνου έτσι ώστε τα παιδιά να μην επιλέξουν την καπνιστική συμπεριφορά.

Σπίτι και Σχολείο ελεύθερο καπνού (τήρηση κανόνων).Ο ρόλος και η δύναμη του προτύπου. Μιλάμε με τα παιδιά για το κάπνισμα, χωρίς αυταρχισμό, απόρριψη, υποτίμιση ή άσκηση ψυχολογικών πιέσεων. Στηρίζουμε, ενθαρρύνουμε, καθοδηγούμε. Σπίτι και Σχολείο ελεύθερο καπνού (τήρηση κανόνων).