Δήμητρα Μπουσίου από το πρόγραμμα ‘ΠΑΡΕ ΑΝΑΣΑ’

Το παραμύθι (αφήγηση του μύθου)
Θεατρικό έργο –θεατρική παράσταση
Τα τραγούδια της Ανάσας
«Η Ανάσα πηγαίνει σχολείο» (διαθεματική παρουσίαση, μέσα από το μάθημα της γλώσσας, των εικαστικών, της μουσικής αγωγής, της αριθμητικής, της μυθολογίας, της μελέτης περιβάλλοντος κλπ)
Παιχνίδια (ομαδικό  «Φίλος ή εχθρός της Ανάσας»- επιτραπέζιο «Το Κάστρο του βασιλιά Νου» και επιτοίχειο «Ανασαίνω-ανασαίνεις)