Φωτογραφίες από τα σχολεία της Κύπρου

by Dimitra Mpousiou

 (ΕΥΡΙΒΙΑΔΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΤΣΙΩΝ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΝΟΠΕΤΡΑΣ, ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ)