Ζωγραφιές από την επίσκεψη στο 12ο Δημοτικό σχολείο Αγίου Δημητρίου

by Dimitra Mpousiou

 Ζωγραφιές παιδιών της Β΄τάξη του 12ου Δημοτικού σχολείου Αγίου Δημητρίου.