Ζωγραφιές από την επίσκεψη στο 5ο Δημοτικό σχολείο Μοσχάτου

by Dimitra Mpousiou

 Ζωγραφιές παιδιών της A' & Β΄τάξης του 5ου Δημοτικού σχολείου Μοσχάτου.

 

       

 

Ζωγραφιές παιδιών από τους μαθητές των Ε1 και Ε2 τάξεως του 13ο Δημοτικό σχολείου Ν. Σμύρνης

by Dimitra Mpousiou

  Ζωγραφιές παιδιών από τους μαθητές των Ε1 και  Ε2 τάξεως του 13ο Δημοτικό σχολείου  Ν. Σμύρνης .