Ζωγραφιές από την επίσκεψη στο 10ο Δημοτικό σχολείο Ηλιούπολης

by Dimitra Mpousiou

 Ζωγραφιές παιδιών της Β΄τάξη του 10ου Δημοτικού σχολείου Ηλιούπολης. Στα πλαίσια του eTwinning έργου "Exploring my amazing body