Η Δ Μπουσίου στo Βήμα TV στις 28 Μαρ 2017

Η Δ Μπουσίου στo Βήμα TV  στις 28 Μαρ 2017. Δράσεις της Ελληνικής Πνευμονολογικής  Εταιρείας για την πρόληψη του καπνίσματος στα σχολεία.