6ο Δημοτικό σχολείο Αγρινίου 14/5/16 11:00 - Συγκέντρωση με γονείς και δασκάλους με θέμα την "Προσέγγιση των παιδιών σε σχέση με το κάπνισμα και τις εξαρτήσεις

Συγκέντρωση με γονείς και δασκάλους με θέμα την "Προσέγγιση των παιδιών σε σχέση με το κάπνισμα και τις εξαρτήσεις.