7ο Δημοτικό σχολείο Θήβας 12/6/16 12:00 - Τα παιδιά της Γ τάξης θα παρουσιάσουν τις δράσεις που υλοποίησαν στα πλαίσια του προγράμματος "το παραμύθι της ανάσας"

7ο Δημοτικό σχολείο Θήβας 12/6/16 12:00 - Τα παιδιά της Γ τάξης θα παρουσιάσουν τις δράσεις που υλοποίησαν στα πλαίσια του προγράμματος "το παραμύθι της ανάσας".